spacerMeny spacer
spacer

Kontaktinformasjon

Vålerskolene
E-post : ils@vaaler-he.kommune.no

   

Skoler i Våler

Grunnskolen i Våler består av to oppvekstsentre og ei ungdomsskole: Nordhagen oppvekstsenter, Vålbyen oppvekstsenter og Våler ungdomsskole.

Kommunalsjef for kultur og oppvekst:
Camilla Nygaard

Virksomhetsledere

Nordhagen oppvekstsenter/skole: Dagrun Gundersen
Vålbyen oppvekstsenter/skole:  Geir Arne Framaas
Våler ungdomsskole: Willy Fengsrud

Skolefritidsordning
Det er skolefritidsordning ved alle barneskolene, et tilbud til elever på 1.-4. trinn. Det gis to tilbud pluss et tilbud spesielt for elevene på 4. trinn. Les mer om skolefridsordningen under egen artikkel.

PP-tjenesten
Våler har felles PP-tjeneste med Elverum, Åmot og Stor-Elvdal.
Link til hjemmeside i Elverum kommune finner du her.

Voksenopplæring
Våler kjøper tjenester til voksenopplæring ved Åsnes opplæringssenter.

Ulykkesforsikring
Våler kommune har frivillig tegnet ulykkesforsikring for skolebarn. Formålet med forsikringen er å sikre barna erstatning dersom de utsettes for en ulykke på skolen eller på direkte vei mellom hjem og skole. Forsikringen gjelder også for deltagelse på arrangementer under skolens ledelse.
Les mer om forsikringen under dokumenter for grunnskolen.

 

Du finner mer informasjon under omtalen av hver enkelt oppvekstsenter/skole.

Publisert av Wenche Kolstad. Sist endret 03.09.2014
   

Vaalerskolene - Våler kommune Hjemmeside Våler kommune

Vaalerskolene - Fronter Fronter

Vaalerskolene - kunnskap.no LIKT

Google Google

TSE1

Vaalerskolene - Kvasir Jr

Vaalerskolene - Webmail ansatte Webmail ansatte

Lag og foreninger Lag og foreninger i Våler

FYSAK FYSAK

Klikkbart bilde

Webansvarlig Inger Lise Skaret
padlock padlock